Jdi na obsah Jdi na menu
 


HESLA A CITÁTY PRO KAŽDÝ DEN

Předem se omlouvám, že u většiny citátů není autor... (často jsou to myšlenky, se kterými jsem souhlasila a autora neznám, nebo se mi vybavily v mysli, nebo jsou to mé životní zkušenosti...) 

 

*Mnozí tvrdí, že hledají pravdu, ale když před ní stojí, tak jí nevěří.

*Vyřešením minulosti se změní i budoucnost.

*Každý den je nový den, nová příležitost změnit to, co se nám včera změnit nepodařilo.

*Kdybychom byli přivedeni v čase k události, která nás zranila, zjistili bychom, že vše bylo úplně jinak, než jak jsme si zapamatovali...

*Rozhojňováním dobra stáváme se dobřejšími.

*Můžeš přivést koně k řece, ale nepřinutíš ho pít když nechce.

*Změnit můžeme jenom sebe, nikdy jiné.

*Jeden z receptů, jak se zbavit smutku, je dělat radost druhým...

*Když se nevyrovnáš s minulostí, vyrovná se ona s tebou." z filmu

*Nekažme si to, co máme, touhou po tom, co ještě nemáme. Uvažme, že i to, co máme nyní, bylo ještě nedávno předmětem naší touhy. Jan Werich

*Neporovnávej svou osobnost a pokrok s nikým, s ničím a v ničem. často to může vyvolat jen závist nebo pýchu

*Život je zkouška, ve které se počítá jen to, co každý udělá sám od sebe, bez vnucení z vnějšku.

*Přítel je někdo, jemuž můžeš vylít všechen obsah svého srdce, plevy i zrno dohromady, věda, že nejněžnější z rukou vše vezme, ponechá, co je hodno zachování a zbytek s dechem laskavosti jemně odfoukne.

*Je otázkou moudrosti, pokory i síly přijmout péči od jiné osoby v době naší neschopnosti si pomoci sami. Jsem často svědkem toho, že na jedné straně lidé učí své děti, jak mají druhým pomáhat, ale když onemocní, tak je od sebe odhánějí...až to tímto dětem buď znesnadní nebo si je od sebe odeženou doopravdy.

*Kdo si hraje, nezlobí! /ze života

* Ti, kdo žijí ušlechtile, se nemusejí bát, že by žili zbytečně, i kdyby celý život zůstali bez povšimnutí.
 Cosi z jejich života vyzařuje - jakési světlo, které ukazuje cestu jejich přátelům a sousedům, možná na dlouhé budoucí věky
./ Bertrand Russell

* Zdá se ti, že ti někdo stále ubližuje nebo ti dělá potíže? V tom případě se co nejdřív podívej, jestli něco podobného neděláš někomu v tvém blízkém okolí..

* Všechno v životě má svůj velmi důležitý smysl.

* Když je člověku smutno, je nejlepší něco nového se naučit. /Terence H. White

* Rušení iluzí je často bolestným procesem rušení planých nadějí, očekávání a požadavků vzhledem k sobě i jiným. Je to však důležitý očistný proces.

* Je pošetilé zavírat dveře, když je můžeme nechat pootevřené Eva Floresita Zahradníková, Brno

* Humor a vlídný nadhled pomáhá přežít.

* Přiznat, když jsi kárán a záleží ti na vztahu, že něco na tom asi je, či zamyslím se nad tím, otupí téměř okamžitě "ostří ega". Je to znak ochoty na sobě opravdu pracovat. Přiznat pak svou chybu, pokud opravdu nastala, neponižuje, jak by se na první pohled zdálo. (praxe)

* Děti si z nějakého důvodu pamatují na rodiče hlavně jejich chyby, odpustí jim je až tehdy, když začnou dělat ty samé, ale to jen ze předpokladu, že si je dokážou odpustit sami. /B.Pasternark

* Upřímnost je matka pravdy a vizitka čestného člověka /Denis Diderot

* Zpívej si denně aspoň půl hodiny, budeš vše zvládat lépe a podstatně radostněji! /z mé praxe. Když nevíš co, tak si zpívej písničky dětství a mládí, co jsou všem notoricky známé! I kdyby to mělo být podle tebe falešně! pro radu můžeš napsat na komunikacesuctou@seznam.cz

* Kuří oka - šlápnout na ně nikdy není radno. Ale nemělo by se stát, že by se člověk ze strachu, že někoho něčím nechtě urazí, jen pořád přihlouple usmíval. /I.D.Franklin

* Světlo nejde schovat pod postel!

 * Není člověk ten, co by se zavděčil lidem všem. /staré české přísloví

* Mnozí vidí třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozorují.

* Skoro každý dospělý nechce opakovat chyby svých rodičů, ale téměř vždy je opakuje.

 * Nejtvrdší na světě je lidské ego. Neuhne mnohdy ani když mu jde o život.

 * Neposuzuj nebo neodsuzuj nikoho příkře, nebo raději to nedělej vůbec. Neznáš jeho úmysly a motivace.

* Jediným moudrým člověkem je můj krejčí - bere mi pokaždé novou míru, když k němu přijdu. Ostatní mne většinou posuzují podle míry, kterou mi naměřili už dávno! /pravdivé

* Jednou z nejvzácnějších ozdob člověka je jistě pokora…

* Urážlivost je největším hrobníkem vztahů.

* Není moudré zachraňovat tonoucího, když sami neumíme plavat.

* Respektuj volbu každého člověka, byť by byla jakákoliv. 
* Kdo poznal radost z konání dobra, poznal opravdové štěstí.
* Dělejme malé věci s velkou láskou.

* Jemnost, laskavost a trpělivost druhých může nastavovat  zrcadlo. Někteří by pak rádi takové zrcadlo nakopli... /ze života

* Řetěz lásky tvoří dobré skutky. /je důležité je dělat bez podmínek, bez očekávání pochvaly
 
* Každé ráno můžeš znovu rozsvítit někomu duhu.
 
* Znáš-li recept na štěstí, poděl se s ostatními.
 
* Když chceš druhé milovat, nesuď je.
 
* Těš se ze štěstí druhých a vykvete i to tvoje.
* Tvůj úsměv může rozzářit něčí život.
 
*Velká síla je ve věrnosti malým věcem.
Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti a nebát se námahy!  Hippokrates 
* Nedělej z komára velblouda! 
* Každý má svůj jedinečný dar a talent!
* Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut! Sofoklés
* Malá víra vás přivede do nebe, ale velká víra přivede nebe k vám. /ze starého kalendáře
* Žádný moudrý člověk si nikdy nepřál být mladší. J.Swift

* Spěchej pomalu! / Kupodivu se čas při spěchu začne subjektivně zkracovat. Asi proto, že ve zmatku děláme více chyb a musíme se třeba pro něco po odchodu z domu vracet. Už to dobře znám a tak se vždycky při odchodu zastavím a zeptám se pro sebe: mám opravdu všechno, co budu potřebovat? A občas mi ještě něco naskočí…

* Nestahuj kalhoty, když je brod ještě daleko! / Ne všechno se musí vyvíjet tak, jak to ve strachem pokřivené představě už vidíme. Můžou se najít – a ve většině případů se i najdou – jiná řešení, méně bolestná. Ovšem pokud na nás intuice „řve“, abychom pro to i něco udělali, tak určitě poslechnout !

* Nezačínej den pitím octa! / Této rady se pokouším držet stále a rána si dělám radostná. Po probuzení čtu, abych se příjemně naladila do nového dne, pak snídám... Dobrá nálada po ránu má tendenci vydržet dlouho, ta špatná dokáže rozhodit celý den. Někdo tomu říká, že vstal levou nohou z postele - a přitom si možná neudělal po ránu trochu času na sebe...

* Pěstuj dobré vztahy! / Opravdový přítel se objeví vždycky, když ho potřebujete.  Jules Renard

* Blbost od nás se vzdalující se zdá menší! /Ale je to jen zdání! Vladimír Renčín

* Chybovat je lidské, odpouštět je božské! /odpuštění má tvořivou moc, ukončuje i stoleté spory
* Nic není náhoda! / Nutnost si razí cestu nekonečným množství nahodilostí..

* Pěstuj humor! / Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Seneca

* Měj se rád! /nemáme žádnou jinou základnu, ze které bychom se mohli vztahovat k jiným lidem.

* Vyjadřuj jasně a zřetelně své pocity a přání.

* Neházejte perly sviním! /Rozdávat rady je často zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne. Mark Twain

* Méně je někdy více! /Méně je někdy více jen tehdy, jestliže více je příliš.  F. L. Wright

* Žij přítomností!  /Každý den je jen jednou za život!

* Nebát se, nelhat a nekrást! /odkaz mého dědečka Aloise, co umřel, když jsem se narodila. Zůstalo po něm mnoho knih o Masarykovi. Děda bojoval v první světové a po válce se pěšky vracel z Ruska několik let… Heslo mi bylo připomenuto v televizním pořadu o Masarykovi. Byla jsem překvapená, že jsem si z dětství pamatovala jen zkrácené heslo: Nelhat a nekrást. Kdybych měla v mysli silně i heslo Nebát se!, tak bych si mohla možná ušetřit spoustu potíží v životě a také bych to mohla učit i své děti... Ale asi to tak mělo být a měla jsem tím vším v životě projít. Dnes už mám i „nebátí se“ skoro zvládnuté :-) 

* Neusiluj o ničí přízeň ! /není třeba o nic usilovat, mohlo by to být vnucování, což by mohlo být druhému nepříjemné. Také by toho mohl zneužívat a využívat pro sebe jako automatické a nevážil by si toho, což připomíná i Dr. Matějíček/  

 * Máme právo být zklamaní, naštvaní, projevit svůj nesouhlas.

 * Lidé si často sami v sobě postaví zeď, přes kterou pak ani sami nemohou přelézt! /Možná každý si jednou postavil v sobě zeď. Možná poprvé v dětské urážlivosti...Ti, kdo neumí přiznat svou chybu a omluvit se, škodí a ubližují tím i sami sobě. Možná si kdysi na obranu postavili v sobě takovou zeď, kterou pak dnes nedokáží sami přelézt, i když by chtěli. Už jen tyto výše uvedené záležitosti jim nedovolují postoupit v jejich životě k radostným vztahům. Žijí jakoby v kruhové smyčce, každý den téměř před těmi samými problémy jako včera. Jejich srdce, které se taky pomalu stává zdí, se zatvrzuje a neumí je vyléčit žádný lékař. Přesto lék existuje. Nejde ho však užívat zvenku. Je uvnitř. Začátkem může být například pocit studu. Slzy studu nad svými skutky působí na zeď jako teplo na led. Přiznat svou chybu a zastydět se není znakem slabošství, ale síly. Je znakem moudrosti. Novým krokem, potřebným a vítaným. Dalším statečným krokem pak může být třeba omluva...

* Není člověk ten, co by se zavděčil lidem všem /notoricky známé a pravdivé

* Co je krásnějšího, než mít někoho s nímž máš odvahu hovořit o všem, jako sám se sebou /ze starého památníku

* Co dělá člověka člověkem ví mnoho lidí, avšak mnohem méně je těch, co lidmi opravdu jsou /ze starého památníku

* Ztráta iluzí zabíjí, a proto se snaž se jich zbavit co nejdřív, aby tě nezabily /ze života

 * Tím nejlepším v sobě lze řešit to, co máme v sobě nejhorší.  (životní zkušenost)

 

Asertivní práva: * Máte právo:

**sami posuzovat své jednání, myšlenky, emoce a být za ně i za jejich důsledky sami zodpovědní a nebýt zcela závislí na jejich hodnocení jinými lidmi

**nenalézat žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující vaše chování

**sami posoudit, nakolik jste odpovědni za problémy jiných lidí

**změnit svůj názor

**dělat chyby a být za ně odpovědní

**říci já nevím, aniž byste přitom měli pocit méněcennosti

**být nezávislí na dobré vůli jiných lidí

**se mýlit a dělat nelogická rozhodnutí

**říci "já ti nerozumím" a nemít přitom špatný pocit

**říci "to je má věc" (mé tajemství) a více se o tom nebavit (nemusíte každému všechno říkat)

**být sami sebou a mít za to odpovědnost

ze script Psychologie řízení doc. PhDr. Františka Vízdala, CSc.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

40 Ways to Lop off Your Blood Load

(ApeenceToode, 9. 10. 2018 4:22)

Pression arterielle est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/plus-fort-que-le-cialis/